Preview Mode Links will not work in preview mode

Tack för insläpp!


Aug 30, 2021

Sommarlovet är slut! Tack och lov! Tack för Insläpp är tillbaka och SOM vi är tillbaka! Carin bjuder på poesi från gruppen Mina Dikter och Eric har varit inne och letat fru i gruppen Singel söker Partner. Det blir höglyrik, obehag, kåtlsag, loppis, slutshaming och MYCKET MER!

klippning och jingel: Calle Rydberg

Stötta oss på Patreon där vi snart kommer börja publicera exklusiva avsnitt: patreon.com/tackforinslapp