Preview Mode Links will not work in preview mode

Tack för insläpp!


Jun 7, 2021

I veckans korta men kärnfulla avsnitt så har Carin kollat in lokaltidningsbesvikelserna där det ordvitsar lite för friskt. Eric är inne i Brothers and Sisters som tillåter sig själva bli lite filosofiska och ska ha en djupodlad diskussion om vad sex faktiskt är för någonting. 

Jingel och klippning: Calle Rydberg

Stötta oss på patreon så blir vi glada. www.patreon.com/tackforinslapp